UCZYMY BAWIĄC, BAWIMY UCZĄC!


Bogata oferta

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

posiadamy nowoczesna salę integracji sensorycznej

zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

bardzo dobre przygotowanie do nauki w szkole podstawowej

pomoc w uzyskaniu diagnozy i wskazanie kierunku pracy z dzieckiem

doskonalenie zdolności werbalnych, muzycznych, ruchowych i plastycznych

obalamy mity i burzymy mury dotyczące niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju

mało liczne grupy integracyjne, w których dzieci uczą się akceptacji i współpracy w grupie


Zapewniamy najlepszą opiekę

zajęcia metodą dobrego startu Marty Bogdanowicz

rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych

zajęcia specjalistyczne dla dzieci z dysfunkcjami

indywidualne podejście do każdego ucznia

życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę

zajęcia logorytmiczne

naukę języków obcych


Jeżeli obawiasz się o prawidłowy rozwój swojego dziecka - skontaktuj się z nami.

Zespół opiekunów, terapeutów i specjalistów, zapewni fachową opiekę dla rodzica.

Trwa proces rekrutacji 2022/2023 - kliknij po więcej informacji.