Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Integracyjnym SASANKA

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola Integracyjnego Sasanka w Białej Podlaskiej jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik przedszkola traktuje każde dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej instytucji oraz swoich kompetencji.

Więcej informacji dotyczących ochrony małoteletnich w naszej placówce znajdą Państwo w poniższym dokumencie:

Standardy ochrony małoletnich